[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 7/พ.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
62 คน
สถิติเมื่อวานนี้
คน
สถิติเดือนนี้
62 คน
สถิติปีนี้
27322 คน
สถิติทั้งหมด
177410 คน
IP ของท่านคือ 3.238.190.82
(Show/hide IP)


รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดสัมมนาหลักสูตร"สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่: TFRS 9,TFRS 15 และร่าง TFRS16" ( 11/ก.ค./2562 )
    

วันที่ 29 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดสัมมนาหลักสูตร"สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่: TFRS 9,TFRS 15 และร่าง TFRS16"โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย  (อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทั้งสิ้น 131 คน

จัดสัมมนาหลักสูตร" "การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป" ( 11/ก.ค./2562 )
    

วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ได้จัดสัมมนาหลักสูตร "การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป"

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทั้งสิ้น 100 คน

ประมวลภาพสัมมนา 29 กันยายน 2561 ( 5/ต.ค./2561 )
    

ประมวลภาพในการจัดสัมมนาหลักสูตร "สรุปสาระความสำคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs"
วิทยากรโดย ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
(หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561  เวลา 08.30-17.00 น.
โดยมีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมนา
จำนวน 110 ท่าน  ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

การจัดบริการวิชาการประจำปี 2560 ( 15/ก.พ./2560 )
    

พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้หัวข้อ "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี" เข้าร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 16,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และประธานสภาวิชาชีพบัญชี ฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่  มอบรางวัลโดยท่านนายกสภาสภาวิชาชีพบัญชีฯ

การจัดบริการวิชาการประจำปี 2559 ( 29/มี.ค./2559 )
    

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการประจำปี59                                                                                                                                           โดยการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี  ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 


      เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยได้รับเกียรติจากคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายในหัวข้อ “นักบัญชีกับ AEC”  และคุณพรชัย กิตติปัญญางาม นายทะเบียนและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับคุณณิยดา พันธุ์ทอง อนุกรรมการสาขาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเสวนาหัวข้อ “Key Success  Factors for Professional Accountant” โดยมีท่านรศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์    ประธานสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้เสวนาร่วมด้วย

การจัดบริการวิชาการประจำปี 2558 ( 2/เม.ย./2558 )
    

ภาพการจัดบริการวิชาการประจำปี 2558

โดยการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการบัญชี

ในหัวข้อแรื่อง "ทางเลือกของนักบัญชีรุ่นใหม่"

วิทยากรโดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม 

และดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ

จัดบริการวิชาการประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1) ( 19/ก.พ./2557 )
    

โดยการจัดโครงการปัจฉิมนเทศนักศึกษาสาขาการบัญชี

ในหัวข้อเรื่อง "นักบัญชียุคใหม่ในมุมมองของนักธุรกิจ"

วิทยากรโดย ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ และคุณแววดาว  ลิ้มเล็งเลิศ

ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุมดร.บุญทอง  ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ

งานบริการวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ( 19/ก.พ./2557 )
    

พิธีมอบโล่รางวัล เงินทุนการศึกษา และใบประกาศนียบัตร

การจัดงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

ในหัวข้อเรื่อง "โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี"

โดยให้นักศึกษาจัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาที

เพื่อนำผลงานโชว์ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีสำนักงานสาขาเชียงใหม่

การจัดอบรมหลักสูตร \"สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี รุ่นที่ 5\" ( 29/พ.ย./2556 )
    

วิทยากรโดย  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ย.2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร \"Update ภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในปี 2557\" ( 13/พ.ย./2556 )
    

วิทยากรโดย คุณสุรพล  วัฒนโยธิน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 -> [จำนวน 22 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>