เสาร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

ข้อควรระวังในการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30-17.00 )

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตร "ข้อควรระวังในการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน"

วิทยากรโดย คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

(กรรมการและนายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีฯ)

เวลา 08.30-17.00 น. ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5  โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่

+++คลิ๊ก++ใบสมัครพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม++++

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.053-944922,087-1784514
เข้าชม 41  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561