เสาร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

หลักสูตร "สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่: TFRS 15 และ ร่าง TFRS 16"

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30-17.00 )

สภาวิชาชัพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตร "สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่: TFRS 15 และ ร่าง TFRS 16"

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 08.30-17.00 น. วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมทองกวาว (ชั้น 2) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV)

(สามารถนับชั่วโมง CPD สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้ทำบัญชี ได้ด้านบัญชี จำนวน 7 ชั่วโมง)

 

++++คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร+++++
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-1784514, 053-944922
เข้าชม 121  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561