เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

หลักสูตร "สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ:เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม"

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-17.00 น. )

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ขอเชิญสมาชิกและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา

หลักสูตร "สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ:เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม"

วิทยากรโดย ผศ.วิภาดา ตันติประภา

(อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์)

ในวันอาทิตย์ที่ 31  มีนาคม 2562

เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV)

คลิ๊ก+++ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครอบรมสัมมนา++++++

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-944922,087-1784514
 
เข้าชม 79  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562