ศุกร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หลักสูตร“Update มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี และ การปรับตัวของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในยุค Covid-19”

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30-17.00 )

 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตร “Update มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี และ การปรับตัวของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในยุค Covid-19”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
(อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30น.-17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาวชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman)

 

>>>>คลิ๊กดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

>>>>>>>คลิ๊กลงทะเบียนสมัครสัมมนา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 087-1784514 /053-944922 E-mail: fap.chiangmai@gmail.com
เข้าชม 98  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563