หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไปของสภา
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร "เจาะลึกมาตรฐานเงินลงทุน และ PACK 5 (IFRS 3,TFRS 9,11,12 และ TAS 27,28)"
โดย : admin
อ่าน : 828
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

หลักสูตร "เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีลงทุน และ PACK 5 (IFRS 3, TFRS 9,11,12 และ TAS 27,28)

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
(อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวืทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV)

++++คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม++++++