หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไปของสภา
หัวข้อ : ประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขันคลิป VDO หัวข้อ "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี" ประจำปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 1248
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศ!!!!!! ผลการตัดสินการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที
ในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2562
คลิ๊ก ++++++ผลการประกวดแข่งขัน++++


หลังจากที่ทางสภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาสาขาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” เพื่อชิงโล่รางวัล               ใบประกาศนียบัตร และเงินทุนการศึกษามูลค่ากว่า 15,000 บาท ขณะนี้ขอแจ้งผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอโดยมีรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล   ทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้                                                 

รางวัลชนะเลิศ: ทีม ACC_TING_FEU   มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น    >> คลื๊กชมคลิปวิดีโอ

างวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีม CMU 1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   >>  คลิ๊กชมคลิปวิดีโอ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีม Home มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  >>  คลิ๊กชมคลิปวิดีโอ

รางวัลชมเชย อันดับ 1 : ทีม กาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  >>คลิ๊กชม คลิปวิดีโอ

รางวัลชมเชย อันดับ 2 : ทีม CMU 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   >>คลิ๊กชม คลิปวิดีโอ


**ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จะส่งหนังสือแจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัลทราบอีกครั้ง**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.087-1784514 ,053-944922 E-mail: fap.chiangmai@gmail.com