หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไปของสภา
หัวข้อ : ประกาศ+++เลื่อนการจัดอบรมสัมมนาเดือนมีนาคม 2563
โดย : admin
อ่าน : 392
ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศ!!!!!!!เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในการเฝ้าระวังเพื่อเป็นการป้องกันและเลี่ยงความเสี่ยงทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ขอแจ้งเลื่อน การจัดอบรมสัมมนา ดังนี้

- หลักสูตรสัมมนาวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เลื่อนไปจัด วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
-หลักสูตรสัมมนาวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เลื่อนไปจัด วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563                       

***(ห้องประชุมและสถานที่เดิมทั้ง 2 วัน)***