หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไปของสภา
หัวข้อ : สัมมนาหลักสูตร“Update มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี และ การปรับตัวของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในยุคCovid-19”(วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
โดย : admin
อ่าน : 446
อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร
“Update มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี และ การปรับตัวของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในยุค Covid-19”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
(อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30น.-17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาวชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman)

*ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)  สำหรับผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ด้านบัญชีจำนวน  7 ชั่วโมง **

>>>>>>คลิ๊กดูรายละเอียดหลักสูตรสัมมนาเพิ่มเติม

 >>>>>>>คลิ๊กลงทะเบียนสัมมนาวันที่ 13 พ.ย.63

สอบถามเพิ่มเติม โทร.087-1784514 / 053-944922  E-mail: fap.chiangmai@gmail.com